Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Masz towar? My go odprawimy.

Mamy ogromne doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów przed organami celnymi. Gwarantujemy wiedzę i doświadczenie najlepszych specjalistów, posiadamy oprogramowanie, które wspiera nasze działania prawie na każdym kroku. . Wykorzystując procedury celne i przepisy prawa dbamy o interes naszych klientów.

Dzięki własnej agencji celnej zapewniamy szybką i solidną odprawę towarów wraz z obsługą dokumentacyjną.
W ramach udzielanego upoważnienia proponujemy Państwu prowadzenie kompleksowej obsługi celnej, w szczególności:

  • dokonywanie odpraw celnych w procedurze dopuszczenia do obrotu
  • dokonywanie odpraw celnych w procedurze tranzytu
  • dokonywanie odpraw celnych w procedurze eksportu
  • dokonywanie odpraw celnych w procedurze uproszczonej
  • dokonywanie odpraw celnych w procedurze uproszczonej z rozliczeniem podatku VAT w deklaracji podatkowej (art. 33 ustawy o podatku VAT)
  • składanie zabezpieczenia na poczet długu celnego w procedurze dopuszczenia do obrotu, tranzytu oraz uproszczonej
  • wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne.

Posiadamy wysokie gwarancje w procedurze dopuszczenia do obrotu umożliwiające szybkie zwolnienie towarów po odprawie celnej, zaś w procedurze tranzytu jesteśmy zwolnieni ze składania zabezpieczenia generalnego.

Posiadamy status upoważnionego przedsiębiorcy AEO (CERTYFIKAT AEO NR:PLAEOC320000090003) od dnia 05.01.2010 r.

Świadectwo AEO (Authorised Economic Operator) jest dokumentem potwierdzającym przestrzeganie wszystkich standardów bezpieczeństwa i ochrony ładunków oraz uprawniającym przedsiębiorcę do korzystania z ułatwień celnych.